h1

Maintenance Master Plan

september 21, 2014

Voor het vastleggen van de doelstellingen op basis van ‘policy deployment’ kan gebruik worden gemaakt van een Maintenance Masterplan. Voor het ontwikkelen van een effectief Maintenance Masterplan is het belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van de te onderhouden assets (portfolio). Onderdelen van zo’n onderzoek:

 • De status inclusief leeftijd, conditie, prestaties en de bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen;
 • De (des)investeringsplannen waaruit blijkt of er sprake van uitbreiding of juist afstoten van assets;
 • Trends in uitgaven voor onderhoud in relatie tot de gerealiseerde doelstellingen;
 • Uitgestelde onderhoudsactiviteiten en de gevolgen daarvan voor de prestaties van het systeem;
 • De te verwachte grote, risicovolle reparaties;
 • Levenscycli van de asset en de planning van renovaties of turnarounds en de gevolgen daarvan voor het primaire proces;
 • Contractuele afspraken, standaarden of serviceovereenkomsten on maintenance;
 • Sociale, milieu of financiële kwesties die van belang kunnen zijn voor de wijze waarop of wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens gebruikt om planmatig:

 • De effectiviteit van de gehanteerde strategie, modellen, werkmethoden en standaarden te onderzoeken;
 • De relevante prestaties te onderzoeken, bepalen en/ of te meten;
 • Reserveringen te maken voor toekomstige investeringen.

Andere onderdelen in een Maintenance Masterplan zijn:

De onderhoudsdoelen

 • De onderhoudsorganisatie
  • Doelstelling
  • Aandachtsgebieden
  • Aard van de onderhoudswerkzaamheden
  • Taken en bevoegdheden

Formuleren van onderhoudsdoelen

Prestatie-indicatoren koppelen aan activiteiten

De relatie tussen onderhoud en de organisatiedoelen

In het Maintenance Masterplan een relatie te gelegd tussen wijze van financiering, budgettering en de vervangingen en wijzigingen aan apparatuur of installaties. Vooral de wijze waarop strategische investeringen nodig zijn om bestaande assets langer in te zetten om zodoende te voldoen aan een toenemende klantvraag vraagt aandacht. Ook moet er aandacht worden besteed aan maatregelen voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van het onderhoud. Soms is een complete herziening van bestaand onderhoudsbeleid nodig. Dat kan nodig zijn als gevolg van veranderingen in de dienstverlening, serviceconcept of regelgeving.

Strategische keuzes bij het kiezen van een onderhoudsstrategie hebben te maken met de in de toekomst te verwachtingen eisen aan de assets en wensen van de stakeholders. De planningshorizon beslaat meestal een periode van 10 jaar. Deze lengte van deze periode is vooral afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. Onderwerpen die in dit onderdeel van het Maintenance Masterplan aan de orde komen zijn:

 • Referentiekader
 • Overlegstructuren
 • Prestatie indicatoren
 • Activiteiten
 • Planning
 • Kosten
 • De onderhoudsorganisatie
 • Situering
  • De fysieke locatie van de objecten
  • Een beschrijving van het te onderhouden object(en)
  • Leeftijden en fases waarin de objecten zich bevinden
  • Ontwikkelingen: groei, capaciteiten, (des)investeringen
  • De relatie met andere productielocaties, magazijnen R&D
 • Doelstellingen strategisch
  • Een beschrijving van de algemene doelstelling van de onderhoudsorganisatie uit gedrukt in bijv.:
   • Betrouwbaarheid productiemiddelen
   • Beschikbaarheid productiemiddelen
   • Kennis en kunde van de medewerkers
   • Onderhoudskosten
  • Doelstellingen tactisch
   • Het bijhouden of aanpassen van bijv.:
    • Onderhoudsconcepten
    • Kennismanagement
    • Persoonlijk ontwikkelplannen van medewerkers
    • Procedures m.b.t. de werkstroom
   • Operationeel
    • Verzorgen van de orderstroom
    • Aansturen medewerkers, derden
    • Deelname aan verbeterteams
   • Aard van de onderhoudswerkzaamheden
   • Primaire onderhoudstaken
    • (On)gepland onderhoud aan storingen, consignatie
     • Onderhoud bij schade of afkeur
    • Preventief (gepland) onderhoud
     • Onderhoud uit inspectie (conditiebewaking)
     • Gebruik gestuurd onderhoud
    • Secundaire taken
     • Voorbereiden en uitvoeren van (on)geplande modificaties
     • Bijdrage leveren aan nieuwe ontwerpen
     • Voorbereiden en toezicht houden op van uitbesteding en contracten
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: