Posts Tagged ‘VAL’

h1

(Virtual) Action learning

juni 6, 2008

Het sociaal constructivisme is een stroming in de leerpsychologie die leren omschrijft als een sterk actief, sociaal en constructief proces. Volgens constructivisten is de kunst van het leren dat nieuwe informatie wordt gekoppeld aan bestaande voorkennis. Omdat ieder weer andere voorkennis heeft, is het niet mogelijk dit koppelingsproces te structureren, maar wel om samen met en van anderen te leren. Leren wordt dan het construeren van interne representaties met behulp van bestaande representaties (R.J. Simons, 2001).

Het Action Learning-opleidingsconcept is een interpretatie van het sociaal-constructivisme waarbij het leerproces van de student vooral gezien wordt als een sociaal proces van kennisconstructie waarbij kennis geïnterpreteerd wordt als een competentie die naast een kennisdomein, ook vaardigheden en eigenschappen omvat. De lerende is binnen VAL geheel verantwoordelijk voor zijn competentieontwikkeling en leerproces.

De opleider faciliteert het leerproces en beoordeelt zijn competentieontwikkeling. De activiteiten van de docent bij het Virtual Action Learning bestaat uit het faciliteren en ontwikkelen van zgn. virtuele leerarrangementen, een eveneens virtuele leeromgeving, het modereren daarvan en in enige mate begeleiden van de lerende en het verzorgen van bijeenkomsten (face to face) waar het geleerde in speciale werkvormen wordt ge├źxpliciteerd. Er ontstaat een vorm van leren als de student er in slaagt een brug te leggen met andere leeractiviteiten.

Zo bekeken is het sociaal constructivisme in de vorm van het VAL opleidingsconcept een nieuwe manier van leren en opleiden en is er sprake van een daadwerkelijke onderwijstransformatie meer passend bij de NextGen en generatie Einstein. Web 2.0 voorzieningen zijn een onmisbare schakel. In de literatuur worde gesproken van een nieuw leerparadigma. Voorwaarden voor VAL zijn een herontwerp van leeractiviteiten en een andere rol van de docent.

Uit de literatuur zou je kunnen opmaken dat studenten met VAL is staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Daarnaast zouden ze ook in staat concrete leervragen te formuleren en zelf op zoek te gaan naar de juiste bronnen die aansluiten bij de voorkennis. Studenten zouden ook in staat zijn om nieuwe kennis te genereren. Mijn ervaringen tot nu toe met nieuwe vormen van (competentie gericht) onderwijs en toepassing van nieuwe media stemmen me niet vrolijk, maar dat ligt natuurlijk aan mezelf, ik kende hiervoor het begrip VAL nog niet. Voorlopig dus eerst maar eens ervaring opdoen met mijn eigen VAL leertraject.

Advertenties